Zpět na mapu

Potní chýše a duchovní život indiánů

V životě Indiánů hrálo velikou roli náboženství. Obyvatelé plání věřili v moc přírodních sil a v každé věci dovedli spatřit jeho ducha či kouzlo. Toto známe například pod názvem Wakan Tanka ( Sioux ) – Tajemná Síla nebo Velký duch. Obřady, posty, rozjímání, to vše mělo v životě Indiánů své místo.

preload