Zpět na mapu

Online přihláška na tábor

Jméno a příjmení dítěte

Adresa bydliště

Rodné číslo

Jméno a příjmení zák. zástupce

Kontaktní telefonní číslo

Kontaktní e-mail

Požadovaný turnus

 

Jezdecká zdatnost- vyberte jednu možnost

 

Důležité informace- alergie, omezení...

 

Formulář je správně odeslaný, pokud po kliknutí na tlačítko "odeslat formulář" zmizí všechny vyplněné údaje.
Pokud se tak nestane, prosíme o kontrolu správnosti uvedených údajů a zopakování akce.

preload